Đại hội đại biểu Hội Luật gia huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 20/12/2018, huyện Trùng Khánh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Luật gia huyện Trùng Khánh phối hợp với các cấp hội trong huyện triển khai thực hiện nhiều văn bản liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm, các Chi hội được củng có phát triển. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 18 hội viên mới; tổ chức được 34 hội nghị triển khai các Bộ luật, Nghị định, Thông tư của Trung ương, tỉnh, huyện cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt; tư vấn trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở được 181 trường hợp; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các xã thị trấn tiếp nhận, giải quyết 631 đơn thư các loại; hòa giải thành công 231 vụ việc mâu thuấn trong nhân dân; trong nhiệm kỳ đã giám sát pháp luật được 46 cuộc; giải quyết các vụ việc chính xác, hiệu quả, kịp thời ngăn chặn tình hình phức tạp diễn ra tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Luật gia huyện Trùng Khánh, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, hướng tới đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa, đảm bảo quyền lợi, sự công bằng cho nhân dân, phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 07 đồng chí. Đồng chí: Hoàng Thị Mùi, Trưởng phòng Tư Pháp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội luật gia huyện Trùng Khánh, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

          Thu Hường

Đài TT – Th Trùng Khánh

Các tin khác