Quyết định công nhận danh hiệu "Làng văn hoá", "tổ dân phố văn hoá", công nhận "cơ quan đạt chuẩn văn hoá", " đơn vị đạt chuẩn văn hoá" năm 2018