Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ IV, đánh giá kết quả công tác quý III năm 2018

Ngày 29/10/2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ IV, đánh giá kết quả công tác quý III năm 2018. Đồng chí: La Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện,Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì kỳ họp.

Trong Qúy III, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể, UBND các xã  tập trung triển khai các giải pháp trong chỉ đạo nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân. Theo Báo cáo trong quý III năm 2018, Tổng nguồn vốn quản lý của Ngân hàng CSXH huyện đạt 228.590 triệu đồng, tăng 12.506 triệu đồng so với năm 2017. Trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 214.186 triệu đồng, tăng 9.476 triệu đồng; vốn huy động qua các tổ chức, cá nhân là 10.465 tỷ đồng, đạt 98,96% kế hoạch, tăng 2.573 triệu đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK& VV  3.678 triệu đồng, đạt 70,9% kế hoạch, tăng 390 triệu đồng so với năm 2017.  Tổng doanh số cho vay đạt 51.389 triệu đồng; doanh số thu nợ là 38.446 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện là 217.653 triệu đồng, tăng 12.943 triệu đồng, và tăng 3.467 triệu đồng so với quý II,  đạt 99,60%; Trong đó dư nợ từ  chương trình cho vay Hộ nghèo là 688 triệu đồng; hộ cận nghèo 1.389 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 5.363 triệu đồng; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 1.888 triệu đồng; cho vay hỗ trợ nhà ở theo quyết định 33.875 triệu đồng. Các chỉ tiêu thu lãi, thu tiết kiệm tiếp tục duy trì và đạt kế hoạch giao. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ. Tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì và hoạt động có nề nếp, chấp hành tốt việc giao dịch định kỳ hàng tháng tại xã. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; chỉ đạo công tác đối chiếu và phân tích nợ vay đối với khách hàng …

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp giải quyết đối với những trường hợp nợ quá hạn và những hộ không có khả năng thu hồi nợ vay; tuyên truyền, huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư gửi tại ngân hành chính sách xã hội huyện đạt chỉ tiêu giao;  đề cao vai trò giám sát của các thành viên ban đại diện đối với công tác tín dụng ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí  La Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị các cấp, các ngành, hội đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, hạn chế tình trạng phát sinh nợ quá hạn. Đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu và nắm bắt được chính sách tín dụng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm từ cộng đồng dân cư, tham mưu cho UBND huyện thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018.

           Thu Hường

Đài TT-TH Trùng Khánh

Các tin khác