Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Ngày 17 - 18/10/2018, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Trùng Khánh tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Đình Phong

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đình Phhong chia làm 3 giai đoạn.Giai đoạn 1, chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với 4 vấn đề huấn luyện là chuyển xã vào trạng thái có tình huống, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, xử trí tình huống A2; Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2, A3; Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, điều chỉnh kế hoạch phòng không nhân dân. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ gồm 2 vấn đề huấn luyện là Hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng, đảm bảo chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ, trung đội dân quân cơ động xã đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn.

Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở. kết thúc cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ,  Ban chỉ đạo đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2018.

     Vũ Tới – Văn Duy

Đài TT – TH Trùng Khánh

Các tin khác