Hội nghị tổng kết năm học 2017–2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018–2019

Ngày 31/08/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017–2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018–2019.

Năm học 2017 – 2018, Ngành Giáo dục và đào tạo huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương, ban hành các văn bản kịp thời. Ngay từ đầu năm học toàn ngành đã chủ động triển khai các phong trào các cuộc vận động như: cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo sự chuyển biến đáng kể về mặt nhận thức, hành động thực tiễn của cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường học; tạo cảnh quan môi trường sư phạm được cải thiện xanh sạch đẹp; phát huy vai trò sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện…

Năm học 2017- 2018, Các trường học trên địa bàn huyện đã duy trì và nâng cao được chất lượng giáo dục. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì, nâng cao các trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trên địa ban huyện đạt 07/60 trường, tỷ lệ đạt 11,7%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%;  kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia toàn huyện đạt 95%... Thông qua hội thi viết chữ đẹp cấp huyện có 49 giáo viên và 116 học sinh đạt giải thi cấp huyện; có 05 giáo viên và 02 em học sinh đạt giải Thi viết chữ đẹp cấp tỉnh; cuộc thi Olympic môn toán, tiếng việt lớp 5 có 32 em học sinh đạt giải cấp huyện và 02 học sinh đạt giải cấp tỉnh;  Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 có 62 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện và 19 học sinh đạt giải cấp tỉnh. Trong năm học 2017 – 2018, ngành giáo dục huyện  đã tổ chức được 22 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học với 769 cán bộ quản lý và giáo viên tham gia. 100% các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm túc quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Trong năm học 2018 - 2019, Phòng giáo dục – đào tạo huyện, tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, đổi mới củng cố phát huy mạnh mẽ các yếu tố nội dung của ngành giáo dục. Thực hiện tốt việc dạy và học theo chương trình đổi mới; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học.

Với những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua đã có 03 tập thế và 02 cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm liền được UBND Tỉnh tặng Bằng khen; 26 tập thể và 447 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 61 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được UBND huyện Tặng giấy khen; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học được Hội khuyến học huyện tặng giấy khen./.

           Thu Hường

Đài TT –TH Trùng Khánh

Các tin khác