Tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Trong hai ngày 30 & 31/08/2018, UBND huyện Trùng Khánh phối hợp với Công ty Cổ phần MISA, tổ chức tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho lãnh đạo và chuyện viên phục trách phần mềm Quản lý cán bộ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã thị trấn.

Nội dung tập huấn, chuyên viên Công ty Cổ phần MISA giới thiệu tổng quan phần mềm quản lý QLCB; Hướng dẫn các bước sử dụng QLCB; Sử dụng nghiệp vụ Quản lý hồ sơ; thực hành nhập hồ sơ trên phần mềm; Sử dụng nghiệp vụ Nâng lương, phụ cấp; Sử dụng nghiệp vụ Điều chuyển cán bộ; Sử dụng nghiệp vụ Quản lý nghỉ hưu; Sử dụng nghiệp vụ quản lý tổng hợp; Sử dụng nghiệp vụ Đánh giá, xếp loại; Sử dụng nghiệp vụ Đào tạo, bồi dưỡng và các nghiệp vụ nâng cao.

Qua lớp tập huấn, các đại biểu sẽ nắm được kỹ năng cài đặt và sử dụng phần mềm cũng như giải quyết được những thắc mắc và khó khăn trong quá trình quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Việc sử dụng phầm mềm sẽ giúp cho việc quản lý cán bộ, công chức một cách khoa học, tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng, tránh được sự trùng lắp, sai sót cũng như góp phần vào việc đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính Nhà nước ngày một hiệu quả hơn, tiết kiệm được thời gian công tác quản lý cán bộ trong công nghệ thông tin, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách mới hiện nay./.

          Thu Hường

Đài TT –TH Trùng Khánh

Các tin khác