Bế giảng lớp bồi d­ưỡng kết nạp đảng và chuyên đề Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Ngày 21/8/2017, Trung tâm bồi d­­­ưỡng chính trị huyện, đã tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi d­ưỡng kết nạp đảng và chuyên đề Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Tham gia lớp học có 70 học viên là những quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học được tổ chức từ ngày 13 –  21/8/2018. Trong thời gian học tập, các học viên đã đ­­­ược nghiên cứu những Nội dung chuyên đề cơ bản về: Khái quát Lịch sử Đảng cộng Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; một số nội dụng cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam – Cơ sở hình thành, phát triển; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Cuối  khoá học, các học viên viết bài thu hoạch; kết quả 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó 23 học viên đạt loại giỏi, 29 học viên đạt loại khá, 18 học viên loại đạt trung bình./.

          Thu Hường

Đài TT –TH Trùng Khánh

Các tin khác