Đoàn công tác của Tỉnh ủy Cao Bằng kiểm tra Khoa giáo thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo tại huyện Trùng Khánh

Ngày 02/7 Đoàn công tác của Tỉnh ủy Cao Bằng do Đồng chí Nguyễn Thúy Anh Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về Khoa giáo thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo tại huyện Trùng Khánh.

Trong thời gian qua việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác Khoa giáo. Huyện ủy Trùng Khánh đã tổ chức 04 hội nghị triển khai, quán triệt nội dung các văn bản đến 620 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó bí thư, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc đưa nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình vào nhiệm vụ công tác thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp giúp người dân tiếp cận kỹ thuật canh tác mới, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, góp phần quan trọng trong thúc đẩy sản xuất nông nghiệp như: Cơ giới hóa nông nghiệp sử dụng Máy tuốt, máy gặt lúa… Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng, chăm sóc cây ngô lai và cách phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện các mô hình thử nghiệm, trình diễn trồng các loại giống ngô lai… Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện duy trì việc phổ cấp giáo dục bậc học Mầm Non; phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, Huyện Trùng Khánh đạt phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3; có 8/20 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, 5/20 xã đạt mức 2 và 7/20 xã đạt mức độ 3…

Huyện Trùng Khánh  kiến nghị; Mở lớp đào tạo, buồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức, cán bộ chuyên trách, quản lý khoa học công nghệ cấp huyện; đề nghị Sở KHCN tỉnh Cao Bằng, Hội đòng nhân dân và UBND Tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có tính khải thi cao thuộc cấp huyện; tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho cơ sở giáo dục đáp ứng việc dậy và học theo chương trình đổi mới hiện nay và tăng cường biên chế về đội ngũ giáo viên/lớp đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thúy Anh Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Huyện trong thời gia qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về Khoa giáo thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo tại huyện Trùng Khánh. trong thời gian tới huyện tiếp tục triển khai, thực hiện để củng cố các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể để khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế trong thời gian qua.

Trước đó, Đoàn đã đến kiểm tra về thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về Khoa giáo thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh.

 Thu Huyền - Thu Hường

Đài TT –TH Trùng Khánh

Các tin khác