Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại huyện Trùng Khánh

Ngày 03/08/2018, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại huyện Trùng Khánh.

Thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy Trùng Khánh đã ban hành Nghị quyết và các Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở,triển khai thực hiện gắn với phong trào “ Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp triển khai tuyên truyền sâu rộng tới hội viên, đoàn viên và quần chứng nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức của  cán bộ, đảng viên và người dân tham gia sản xuất phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng…Đặc biệt việc thực hiện liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng đặc sản, Năm 2018 huyện Trùng Khánh đã gieo trồng được 175ha lúa nếp Ong; chuyển đổi gieo trồng giống ngô lai đạt 100%; chuyển đổi sử dụng các giống lúa lai năng xuất cao đạt 30-35% diện tích; tổ chức các lớp tập huấn khoa học- kỹ thuật cho 5.990 nhân dân tham gia; mở lớp đào tạo nghề về sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi lợn cho 94 lượt người... Hiện toàn huyện có 03 mô hình gia trại chăn nuôi lợn tập trung và 01 mô hình chăn nuôi bò; 01 mô hình chăn nuôi vịt cỏ; 02 mô hình nuôi cá lồng; 1 HTX nông nghiệp đầu tư chăn nuôi Vịt và Cá lông tại Hồ Bản Viết xã Phong Châu. Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện từ năm 2016 đến này huyện Trùng Khánh đã di dời  được 1.043/4.005 chuồng trại trâu, bò ra khỏi gần sàn nhà ở đạt 26,04%.

Phát biểu với đoàn Kiểm tra huyện Trùng Khánh kiến nghị với Tỉnh về việc bố trí nguồn lực trực tiếp cho người dân thực hiện các chương trình, mô hình sản xuất. Vì hiện nay các chương trình sản xuất chủ yếu đều thực hiện lồng ghép nguồn vốn; xem xét, điều chỉnh lại quy định sử kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, để áp dụng phù hợp với từng vùng, miền; Cần xem xét, đánh giá lại kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, có định hướng rõ hơn cho các huyện và nên lựa chọn một số lĩnh vực cụ thể để triển khai thực hiện; giảm bớt các thủ tục hành chính trong thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch được duyệt giai đoạn 2016-2020; xem xét, giới thiệu thêm các doanh nghiệp qua đầu tư liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho từng địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn văn Dừa, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả của huyện Trùng Khánh đạt được  trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục quan tâm tới công tác tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là phát triển các loại cây trồng Đăch sản như: Cây Hạt Dẻ, Lúa Nếp Ong… thường xuyên phối hợp và có cơ chế thu hút các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào huyện đầu tư; vận động nhân dân ổn định môi trường sản xuất trung cư; tiếp tục củng cố xây dựng nông thôn mới theo lộ trình.

Trước đó, Đoàn đã đi tham quan thực tế mô hình chăn nuôi lợn tại xóm Nà Mu xã Chí Viễn và mô hình chăn nuôi Vịt Cỏ tại xóm Tân Phong xã Phong Châu huyện Trùng Khánh./.

 Thu Huyền -Thu Hường

Đài TT –TH Trùng Khánh

Các tin khác