Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 lần thứ 13

Ngày 12/6/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ  13, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng công tác, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Triệu Đình Lê – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự chỉ chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp uỷ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã bám sát nội dung chương trình công tác; tích cực chủ động trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân đạt hơn 4.763 ha; sản lượng thực ước đạt 16.276 tấn; huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn sản xuất vụ mùa; tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời; chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phầm gia cầm nhập lậu trái phép qua địa bàn huyện. Vận động 129 hộ dân di dời chồng gia súc ra khỏi gần sàn nhà ở.  Các chương trình, dự án về phát triển nông lâm nghiệp như: Chương trình 135, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dưng Nông thôn mới … tiếp tục được triển khai thực hiện. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tính đến hết 31/5 đạt hơn 28,17 tỷ đồng; tổ chức khám chữa bệnh cho 30.862 lượt người; Hoạt động văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương; Chính sách cho người nghèo và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng chế độ. Quốc phòng được củng cố và tăng cường; An ninh chính trị ổn định… Hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố xây dựng vững mạnh, thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện có nhiều sáng tạo trong hoạt động và sinh hoạt ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện. Toàn Đảng bộ kết nạp được 36 đảng viên mới; chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 78 đồng chí.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Trùng Khánh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác của ban chấp hành, ban thường vụ Huyện ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2018; tiếp tục triển khai các chương trình trọng tâm của huyện; tiếp tục huy động hỗ trợ các xóm làm đường giao thông nông thôn; tăng cường thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương theo NQ HĐND huyện; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp, bổ sung vào các báo cáo về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê - phó Bí th­ư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh cần phát huy những ưu điểm, chủ động khắc phục những hạn chế yếu kém để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của huyện  để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

               Vũ Tới

Đài TT – TH Trùng Khánh

Các tin khác