Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017

Chiều ngày 11/10/2017, UBND huyện Trùng Khánh, tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017, đồng chí Phạm Văn Cao TUV, Bí thư Huyện Ủy tới dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thường trực HĐND & UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện Trùng Khánh đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả sau: Tính đến ngày 30/9/2017, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân đạt 4.628,75 ha, bằng 99,36%, trong đó diện tích cây lương thực 3.637,42 ha, bằng 94,96% so với năm 2016, sản lượng đạt 15.884,25 tấn, bằng 105,79% KH của tỉnh và bằng 103,87% KH của huyện; cấy lúa mùa được 4.364,9/4.350 ha, đạt 100,3% KH; ngô hè thu 883,3/930 ha, đạt 94,9% KH; đỗ tương 292,23/567 ha, đạt 48% KH…Công tác Tiêm phòng Vắc xin dịch tả lợn được 6.467 liều, đạt 32,3% KH; dịch Lở mồm long móng trên đàn gia súc được 7.274 liều, đạt 31,5% KH; Vắc xin tụ huyết trùng được 7.468 liều, đạt 31,1% KH; kiểm soát giết mổ được 3.397 con lợn, đạt 66,6%KH; phát hiện và xử lý 08 vụ vi phạm nhập lậu gia cầm từ Trung Quốc, tịch thu, tiêu hủy 593 con gia cầm, với số lượng trên 700kg. Toàn huyện trồng mới được 22.682 cây xanh các loại; Triển khai thực hiện mô hình trồng lúa Nếp Ong tại 05 xã với tổng diện tích là 53,11 ha, đạt 106,2% KH; vận động nhân dân trồng được 52 ha cây Hạt dẻ tại 06 xã. Thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị định 67 của Chính phủ về miễn giảm và cấp bù Thủy lợi phí đã tiến hành khảo sát, lập dự toán tu sửa, kiên cố kênh mương thủy lợi được 73 tuyến và 12 phai với tổng chiều dài 12.780m; nghiệm thu 66 tuyến mương và 06 phai với tổng chiều dài 11.420m. Vận động nhân dân di dời chuồng trại được 407/599 chuồng tại 16 xã, Đã duy tu được 01 tuyến đường tỉnh lộ, 05 tuyến đường huyện lộ, 02 tuyến đường 135, hỗ trợ được 522,7 tấn xi măng cho 26 xóm, đưa vào sử dụng 13 tuyến đường giao thông nông thôn, đường ra đồng, vùng sản xuất với tổng chiều dài 4.320m. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30/9/2017,  đạt 34,197 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán tỉnh giao; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 10,670 triệu đồng, Các thủ tục hành chính về đất đai thực hiện bảo đảm kịp thời, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 52 hồ sơ, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.125.822, triệu đồng. Công tác khám chữa bệnh được 61.874 lần; Chính sách cho người nghèo và gia đình có công với cánh mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng chế độ. Quốc phòng được củng cố và tăng cường, An ninh chính trị ổn định. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp, bổ sung vào các báo cáo; đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất những mặt còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hải Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn, tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm; thường xuyên kiểm tra vệ sinh ATTP, kiểm soát giết mổ, tăng cường công tác quản lý hàng hóa qua biên giới, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước…hoàn thành thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 của huyện.

  Thu Hường – Hà Bơn

Đài TT – Th Trùng Khánh

Các tin khác