Hội thảo triển khai đề án 818 của Bộ Y tế

Ngày 12/10, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Trùng Khánh, tổ chức Hội thảo triển khai Đề án 818 của Bộ y tế về hoạt động xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ hàng hóa chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 - 2020. Tham gia Hội thảo có các đồng chí thành viên BCĐ công tác DS-KHHGĐ của huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành của huyện, cán bộ dân số và cộng tác viên dân số của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Đàm Văn Vũ – Huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ của huyện phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tại Hội thảo các cán bộ dân số, cộng tác viên dân số đã nghe giảng viên của Ban quản lý đề án 818 của Tổng cục DS-KHHGĐ triển khai giới thiệu về Đề án Xã hội hóa, mục tiêu, lợi ích của Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2016-2020; Các sản phẩm xã hội hóa trong phạm vi Đề án. Phương pháp làm thế nào tuyên truyền tư vấn thay đổi tư duy về xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/Sức khỏe sinh sản. Phương pháp tuyên truyền để đạt hiệu quả cao, cung cấp trang bị thêm kiến thức cho cộng tác viên Dân số về tính năng, tác dụng các sản phẩm phục vụ xã hội hóa.

Đề án 818 là một đề án lớn của Bộ y tế. Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phương thức tổ chức thực hiện cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ sức khỏe sinh sản/KH-HGĐ; tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ sức khỏe sinh sản/KH-HGĐ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược quốc gia Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Thông qua Hội thảo nhằm từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và cộng tác viên dân số của các xã, phường, thị trấn tham gia vào hoạt động phân phối phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao nhận thức, tuyên truyền vận động các đối tượng có nhu cầu sử dụng phương tiện tránh thai tham gia và có một phần chi trả kinh phí cho nhu cầu sử dụng phương tiện tránh thai, góp phần giảm bới khó khăn cho xã hội./.

    Văn Duy – Vũ Tới

Đài TT – Th Trùng Khánh

Các tin khác