Về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vi bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Số ký hiệu: 675/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành: 04/10/2017
Người ký: Đàm Văn Vũ
Lĩnh vực văn bản: Công văn