Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện Trùng Khánh

Số ký hiệu: 152/KH-BCĐ
Ngày ban hành: 29/9/2017
Người ký: Đàm Văn Vũ
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch