Về việc giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT

Số ký hiệu: 669/UBND-VHTT
Ngày ban hành: 02/10/2017
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Lĩnh vực văn bản: Công văn