Thông báo miễn phí vé thăm quan tại danh thắng quốc gia Thác Bản Giốc từ ngày 07 đến hết ngày 08 tháng 10

Số ký hiệu: 67/TB-UBND
Ngày ban hành: 29/9/2017
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Lĩnh vực văn bản: Thông báo