Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 652/UBND-TCKH
Ngày ban hành: 25/9/2017
Người ký: La Văn Hồng
Lĩnh vực văn bản: Công văn