HUYỆN ỦY TRÙNG KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHOÁ XI VÀ ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN VIỆC TRUNG QUỐC ĐẶT GIÀN KHOAN TRÁI PHÉP Ở VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Ngày 23/5/2014, Huyện ủy Trùng Khánh đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 và định hướng tuyên truyền về việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 trái phép vào vùng biển của nước ta.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 8/5 đến ngày 14/5 tại Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường và một số vấn đề quan trọng khác. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị đã xem xét kết quả tổng kết và nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị, công điện của Bộ Chính trị về tình hình biển Đông; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng thời quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; Triển khai Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 19/5/2014 của Ban Thượng vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung nêu trên trong các đơn vị, cơ quan và 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Về vấn đề Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển nước ta, tại hội nghị các vị đại biểu đã được nghe tóm tắt những diễn biến căng thẳng trên biển Đông thời gian qua do Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương HD 981 hạ đặt tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cùng nhiều tàu vũ trang, tàu quân sự, máy bay hộ tống vào vùng biển Việt Nam. Vấn đề này Đảng, Nhà nước ta chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trên thực địa, kiên trì bền bỉ ngăn chặn tàu Trung Quốc tấn công, duy trì các kênh đối thoại, định hướng cho người dân thể hiện lòng yêu nước của mình một cách phù hợp, tránh tình trạng một số phần tử lợi dụng tình hình, xuyên tạc kích động nhân dân. Trung ương khẳng định: Tình hình Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước./.

                                                                                           Văn Duy – Vũ Tới

                                                                                      Đài TT – Th Trùng Khánh

Các tin khác