ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN TRÙNG KHÁNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Trong hai ngày  22 – 23/5/2014 Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trong nhiệm kỳ vùa qua được sự quan tâm thường xuyên và lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời  của cấp Ủy Đảng, nghành dọc cấp trên, công tác tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, Ủy ban MTTQ huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến rõ nét, Ủy ban MTTQ, Thường trực HĐND và UBND thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp đã đạt được nhiều kết quả trong các cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", " Ngày vì người nghèo" và cuộc vận động " người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Trong nhiệm kỳ 2009 - 2014, hàng năm trên địa bàn huyện tới có 98% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với hơn 40.000 lượt người; có 90% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn đơn vị, cơ quan văn hóa; 80% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; trên 80% xóm làng xây dựng đường bê tông thôn, xóm; 70% khu dân cư xây dựng được nhà sinh hoạt cộng đồng; Hỗ trợ sửa chữa, làm mới 205 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2008 đạt 340 USD/người/năm, đến năm 2013 đạt 540/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 2-3%.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 tới các cấp MTTQ huyện phấn đấu hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó, trên 80% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội; trên 95% khu dân cư triển khai thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 85% - 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, 70% - 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% các xóm biên giới tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân; 100% khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng; mỗi năm giảm hộ nghèo 3% - 5%; 100% cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; trên 80% tổ chức mặt trận cấp xã, thị trấn đạt vững mạnh, không có đơn vị yếu, kém.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 61 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; bầu ra 16 đại biểu dự Đại hội MTTQ Tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

                                                                                              Văn Duy – Vũ Tới

                                                                                         Đài TT – TH Trùng Khánh

Các tin khác