DỰ ÁN PSAD PHỐI HỢP VỚI UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP XÃ CHO HƠN 80 HỌC VIÊN

Từ ngày 12 đến ngày 17/5/2014, Dự án PSAD phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh tổ chức 02 lớp tập huấn Nhắc lại quy trình lập kế hoạch và phương pháp giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã có sự tham gia, cho hơn 80 học viên là Tổ trưởng, thành viên giúp việc của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã hàng năm; các công cụ PRA; cấu trúc bản phát triển kinh tế - xã hội; quy trình giám sát và đánh giá; mẫu biểu giám sát đánh giá; viết báo cáo giám sát đánh giá... Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên có thể hiểu rõ lợi ích, quy trình và biết hướng dẫn lập kế hoạch phát triển KTXH cấp xã có cộng đồng tham gia. Hiểu rõ mục đích yêu cầu và biết sử dụng một số công cụ PRA trong hướng dẫn lập kế hoạch phát triển KTXH cấp xã có cộng đồng tham gia. Tổng hợp số liệu và hoàn thiện bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã. Đồng thời giúp các học viên nắm được quy trình giám sát và đánh giá, cách thức thực hiện theo các biểu mẫu hướng dẫn giám sát đánh giá thực hiện KHPTKTXH./.

                                                                                                 Văn Duy – Vũ Tới

                                                                                               Đài TT – TH Trùng Khánh

Các tin khác