No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 346
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
20/QĐ-TTg Quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Lượt xem: 24
16/01/2023
50/TB-SKHĐT Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 168
06/01/2023
51/TB-SKHĐT Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 150
06/01/2023
09/TB-SKHĐT Thông báo mời quan tâm Dự án Đầu tư có sử dụng
Lượt xem: 159
03/01/2023
08/TB-SKHĐT Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 163
03/01/2023
09/CĐ-UBND Công điện Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 505
23/11/2022
3036/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 549
17/11/2022
1452/QĐ-UBND Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 531
10/10/2022
29/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 777
13/09/2022
2276/KH-UBND Kế hoạch Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 835
31/08/2022
12345678910...