No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 290
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2011/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 22
30/12/2022
1969/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 486
29/12/2022
1863/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 332
13/12/2022
2918/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh Dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 350
04/12/2022
2708/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2022
Lượt xem: 326
16/11/2022
2262/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Lượt xem: 807
06/10/2022
2421/UBND-TH V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 884
20/09/2022
26/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý, trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 797
05/09/2022
1095/QĐ-UBND Quyết định Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 795
25/08/2022
24/2022/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 813
03/08/2022
12345678910...