No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 425
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1855/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2035, tỷ lệ 1/5.000
Lượt xem: 366
13/12/2022
1810/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 331
05/12/2022
34/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 510
18/11/2022
31/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định phân cấp, phân công quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 658
04/11/2022
1138/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh mục đồ án công khai kêu gọi tài trợ kinh phí lập hoạch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 881
31/08/2022
1066/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
Lượt xem: 1022
18/08/2022
1025/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 1010
16/08/2022
927/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2035, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 690
22/07/2022
1747/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1100
07/07/2022
703/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
Lượt xem: 1170
14/06/2022
12345678910...