No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
3485/KH-UBND Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 21
30/12/2022
33/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 709
04/11/2022
435/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Cho phép huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện - thành phố hữu nghị với thành phố Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Lượt xem: 1600
06/04/2022
3522/BC-UBND Báo cáo Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2021
Lượt xem: 733
09/12/2021
3356/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 702
01/12/2021
3136/KH-UBND Kế hoạch Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 721
15/11/2021
1864/QĐ-UBND Quyết định Cho phép Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Y tế giữa Ủy ban Y tế - Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Sở Y tế các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 736
13/10/2021
2267/KH-UBND Kế hoạch tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015-2021
Lượt xem: 686
27/08/2021
3254/BC-UBND Báo cáo Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2020
Lượt xem: 671
25/12/2020
2046/QĐ-UBND Quyết định về việc mở lối mở (lối thông quan) Nà Đoỏng - Nà Ráy thuộc phạm vi cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc)
Lượt xem: 676
23/10/2020
12345