No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 772
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
66/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 30
19/01/2023
59/QĐ-UBND Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 253
19/01/2023
59/QĐ-UBND Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 164
19/01/2023
124/KH-UBND Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 150
18/01/2023
118/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 215
18/01/2023
19/QĐ-UBND Quyết định Về việc tiếp nhận công chức ông Nguyễn Thế Hoàn
Lượt xem: 23
09/01/2023
18/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều động cán bộ, công chức ông Nguyễn Quốc Trung
Lượt xem: 27
09/01/2023
16/QĐ-UBND Quyết định Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, công chức bà Nguyễn Ngọc Thư
Lượt xem: 30
09/01/2023
13/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Lục Văn Dương
Lượt xem: 326
06/01/2023
35/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 450
12/12/2022
12345678910...