No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1909/HD-UBND Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 997
26/07/2022
87/HD-UBND Hướng dẫn thực hiện Quy định hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 757
15/01/2021
1732/HD-BCĐ Hướng dẫn công tác khen thưởng tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019
Lượt xem: 1052
23/05/2019
759/HD-UBND Hướng dẫn áp dụng, tham khảo Hệ số điều chỉnh để xác định giá nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong việc tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1014
15/03/2019
1970/HD-UBND Hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiên cứu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 979
29/06/2018
1126/HD-UBND Hướng dẫn áp dụng tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình, cách xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 2462
19/04/2017
15/HD-BCĐ Hướng dẫn tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1207
07/01/2016
01/HD-BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)
Lượt xem: 2768
26/10/2015
84-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 2772
19/06/2015
81-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015), 70 năm Ngày thành lập Công an Cao Bằng (22/8/1945-22/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015)
Lượt xem: 2722
13/05/2015
12