No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 3820
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
66/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 30
19/01/2023
59/QĐ-UBND Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 253
19/01/2023
59/QĐ-UBND Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 164
19/01/2023
20/QĐ-TTg Quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Lượt xem: 114
16/01/2023
38/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án phát triển đô thị số 7A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 117
12/01/2023
32/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đề nghị công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 104
10/01/2023
33/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 110
10/01/2023
20/QĐ-BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 101
10/01/2023
01/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 20
09/01/2023
19/QĐ-UBND Quyết định Về việc tiếp nhận công chức ông Nguyễn Thế Hoàn
Lượt xem: 23
09/01/2023
12345678910...