No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
35/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 450
12/12/2022
09/CĐ-UBND Công điện Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 520
23/11/2022
2421/UBND-TH V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 902
20/09/2022
07/CĐ-UBND Công điện Về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, sử dụng nghiêm túc, hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức,viên chức
Lượt xem: 839
07/08/2022
435/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Cho phép huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện - thành phố hữu nghị với thành phố Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Lượt xem: 1618
06/04/2022
04/CĐ-UBND Công điện Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 1687
17/03/2022
01/CĐ-UBND Công điện Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Lượt xem: 828
07/02/2022
2486/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều động cán bộ ông Trịnh Trường Huy
Lượt xem: 892
16/12/2021
2368/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, mở rộng Trung tâm Giám định y khoa (cũ) thành khu xét nghiệm để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 847
06/12/2021
2369/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự án (lần 3) Dự án: Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 858
06/12/2021
12345678