No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 183
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2730/BC-VP Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 739
28/10/2022
2411/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 813
29/09/2022
2107/UBND-VX V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 819
15/08/2022
1895/UBND-TH Công văn giao nhiệm vụ thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh
Lượt xem: 1078
22/07/2022
1620/TB-VP Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc
Lượt xem: 1045
05/07/2022
1533/TB-VP Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2022
Lượt xem: 1115
28/06/2022
06/TB-BTCD Thông báo về việc từ chối tiếp công dân, bà Đỗ Thị Chủ
Lượt xem: 1466
10/06/2022
550/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1801
05/05/2022
991/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2022
Lượt xem: 1771
28/04/2022
876/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 1714
28/04/2022
12345678910...