No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 1054/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng (đợt 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1054.pdf