No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2222/KH-UBND
Ngày ban hành 24/08/2022
Ngày hiệu lực 24/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 2222.pdf