No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 900.pdf