Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
Số 01/TB-PNN&PTNT Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia LKSX NTM
Lượt xem: 61
15/06/2020
108/TB-UBND Thông báo công khai số điện thoại của lãnh đạo huyện và số điện thoại đường dây nóng huyện Trà Lĩnh
Lượt xem: 170
24/12/2018
16/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 12 năm 2018 và phân công chỉ đạo thực hiện
Lượt xem: 146
07/12/2018
99/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy, chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện
Lượt xem: 150
20/11/2018
98/TB-UBND Thông báo về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử
Lượt xem: 142
16/11/2018
117/GM-UBND Mời dự phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2018 của UBND huyện
Lượt xem: 152
08/11/2018
91/TB-UBND Về việc nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh
Lượt xem: 143
26/10/2018
107/GM-UBND Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng , nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 131
02/10/2018
92/GM-UBND Giấy mời dự phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018 của UBND huyện
Lượt xem: 135
31/08/2018
77/GM-UBND Giấy mời dự phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018 của UBND huyện
Lượt xem: 140
31/07/2018
123
Cơ quan ban hành