Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1283/HD-UBND Hướng dẫn Thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các chức danh không chuyên trách cấp xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 47
15/08/2022
308/DH-UBND Về việc Quản lý người mắc COVID-19 tại nhà trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 66
09/03/2022
1031/UBND-NV Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 60
27/07/2021
385/HD-UBND Hướng dẫn Đánh giá, công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
Lượt xem: 52
01/04/2021
225/HD-UBND Hướng dẫn trong khen thưởng Tổng kết 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng-an ninh giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 57
25/02/2021
1122/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 50
30/10/2020
61/HD-UBND Hướng dẫn bàn giao tài chính, tài sản sau sắp xếp các đơn vị hành chính
Lượt xem: 83
06/03/2020
37/HD-UBND Hướng dẫn Thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 91
06/02/2020
287/BCDĐHCDTTS Hướng dẫn khen thưởng tại Đại hội đạibiểu các DTTS huyện Trùng Khánh năm 2019
Lượt xem: 60
17/05/2019
268/UBND-HDTĐKT Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyệnnăm học 2018-2019
Lượt xem: 67
13/05/2019
123
Cơ quan ban hành