Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
933/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 24
08/11/2022
863/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 31
13/10/2022
787/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 48
15/09/2022
694/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 48
08/08/2022
614/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 57
12/07/2022
502/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 70
08/06/2022
415/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 63
10/05/2022
334/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022
Lượt xem: 55
10/04/2022
336/CTr_UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022
Lượt xem: 53
12/03/2022
133/CTr-UBND Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022
Lượt xem: 61
10/02/2022
1234
Cơ quan ban hành