Tổng số: 202
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
4996/QĐ-UBND Quyết định ban hành bộ chỉ số kết quả cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 16
29/11/2022
4991/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 16
29/11/2022
4563/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh-Cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (phần bổ sung lần 2)
Lượt xem: 19
23/11/2022
4562/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh-Cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (phần bổ sung lần 2)
Lượt xem: 13
23/11/2022
4908/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 12
23/11/2022
4902/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, tổ phục vụ phiên giao dịch việc làm huyện Trùng Khánh năm 2022
Lượt xem: 14
22/11/2022
4783/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng, công chức, viên chức hàng năm
Lượt xem: 27
10/11/2022
4765/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 27
08/11/2022
4653/QĐ-UBND Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 22
04/11/2022
4602/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 36
31/10/2022
12345678910...
Cơ quan ban hành