Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 118/UBND-VHTT
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 118 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023.pdf
Cơ quan ban hành