Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 17/KH-UBND
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 17 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT.TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới.pdf
Cơ quan ban hành