Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động lễ hội xuân Quý Mão 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 105/UBND-VHTT
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động lễ hội xuân Quý Mão 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 105 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động lễ hội xuân Quý Mão 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.pdf
Cơ quan ban hành