Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 14/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 14 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.pdf
PHỤ LỤC KIỂM SOÁT TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÙNG KHÁNH 2023 (1).docx
Cơ quan ban hành