Về việc chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2075/UBND-VHTT
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 2075 Về việc chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022.pdf
151-KH tô chuc hôi thi thê thao cac dân tôc thiêu sô.PDF
CV chuẩn bị các điều kiện tham gia hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng .pdf
ĐIỀU LỆ HỘI THI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH CAO BẰNG LẦN THỨ II NĂM 2022.signed.pdf
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC GIẢI TT CẤP TỈNH 2022.pdf
Cơ quan ban hành