V/v triển khai Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí số 7 (Thông tin và Truyền thông) trong Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới và bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 2070/UBND-VHTT
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí số 7 (Thông tin và Truyền thông) trong Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới và bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 2070 Về việc triển khai Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí số 7 (Thông tin và Truyền thông) trong Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới và bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu.pdf
1465 Quyết định.pdf
CV xây dựng hướng dẫn Tiêu chí xóm nông thôn mới.pdf
STTTT-HuongdanthuchienTieuchiChitieu(7)xomNTM-NTMkieumau-GĐ2021-2025.pdf
Cơ quan ban hành