Về việc tổng kết phong trào thi đua và thông báo thời gian tiếp nhận thành tích công tác năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2069/UBND-NV
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc tổng kết phong trào thi đua và thông báo thời gian tiếp nhận thành tích công tác năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 2069 Về việc tổng kết phong trào thi đua và thông báo thời gian tiếp nhận thành tích công tác năm 2022.pdf
Hướng dẫn công tác TĐKT huyện TK.pdf
Mẫu BCCTT cá nhân.doc
Mẫu BCTT đối với tập thể theo NĐ 91.doc
Cơ quan ban hành