Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1031/BC-UBND
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1031 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành