Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1022/BC-UBND
Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày hiệu lực 02/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1022 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành