Về việc phát các chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 2041/UBND-VHTT
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phát các chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã (đợt 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 2041 Về việc phát các chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã (đợt 2).pdf
PHỤ LỤC PHÁT THANH (ĐỢT 2).pdf
Cơ quan ban hành