Báo cáo tổng kết công tác Thể dục thể thao năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1013/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác Thể dục thể thao năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1013 Báo cáo tổng kết công tác Thể dục thể thao năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.pdf
Phụ lục số 01.docx
Phụ lục số 02.docx
Phụ lục số 05.docx
Phụ lục số 06.docx
Phụ lục số 07.docx
Cơ quan ban hành