Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã,thị trấn và tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện
Số ký hiệu văn bản 314/KH-UBND
Ngày ban hành 29/11/2022
Ngày hiệu lực 29/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã,thị trấn và tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 314 Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã,thị trấn và tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện.pdf
Cơ quan ban hành