Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 4991/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2022
Ngày hiệu lực 29/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 4991 Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.pdf
Phụ lục đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện .xlsx
Phụ lục.pdf
Tờ trình đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện .pdf
Cơ quan ban hành