Về việc báo cáo kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2027/UBND-KT&HT
Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực 28/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 2027 Về việc báo cáo kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 năm 2022.pdf
Phụ lục 1.docx
Cơ quan ban hành